CookieConsent.io

Dataverzameling

CookieConsent.io helpt jou met het toepassen van cookies en online tracking volgens de AVG wetgeving.

CookieConsent.io scant automatisch alle cookies en trackers op jouw website. Deze cookies en trackers komen naar voren zodra een bezoeker op jouw website hiervoor toestemming heeft gegeven. Iedere maand wordt de lijst van cookies en trackers automatische geupdate zodat jouw website te allen tijde voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Met minimale inspanningen ben je zo volledig compliant op dit gebied, bescherm je je bezoekers tegen ongewenste dataverzameling, verkrijg je eenvoudig de regie over de cookie inzet op jouw inzet en vergaar je bruikbare data om je campagnes en klantbeleving te verbeteren.

Cookie toestemming

Aanpasbare cookiemelding die 100% de AVG wetgeving naleefd.

Cookie controle

Maandelijks automatische scan om alle cookies en tracking op je website te checken.

Cookie monitoring

Bepaal zelf welke pixels en tags afgevuurd worden via Google Tag Manager.

Voldoet jouw website al aan de AVG wetgeving?